MHMC

Mobiliteitshulpmiddelen

Terugbetaling

De nieuwe wetgeving omtrent mobiliteitshulpmiddelen is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek naar de behoeften van de rolstoelgebruiker. Men is hiervoor te rade gegaan bij tal van organisaties voor gehandicapten, gebruikersverenigingen, hulpgroepen en patiŽntenverenigingen. Ook (para) medische deskundigen zijn hierover bevraagd.

Hieronder staat wat u kan ondernemen:

1. Breng een bezoek aan u (huis)arts, die kan dan het specifieke voorschrift voor mobiliteitshulpmiddelen invullen. Let wel op, indien het gaat over een eerste aanvraag is het specifieke voorschrift maar twee maanden geldig.

2. Neem contact op met een erkende bandagist, die zal u aan de hand van het specifieke voorschrift het hulpmiddel aanraden dat het beste beantwoordt aan u functionele behoeften. Het nodige hulpmiddel bepaald welke procedure er verder moet worden gevolgd:

3. Maak een afspraak bij een multidisciplinair team. Onder leiding van een geneesheer-specialist wordt een functioneringsrapport opgesteld. Als u dit functioneringsrapport heeft neemt u terug contact op met de erkende bandagist.

4. Nog een aantal weken wachten op de levering en u kan weer van u vrijheid genieten.

De nieuwe nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen is opgenomen in het koninklijk besluit van 12 januari 2005, dat op 21 januari 2005 in het Belgisch Staatsblad verscheen. Voor meer informatie kan u altijd terecht op de site van het RIZIV.